Ciclul primar este compus din clase de la CP (Clasa pregătitoare) până la CM2 ( clasa a IV-a).

Clasele învățării fundamentale sunt de la CP, fie Clasa pregătitore la CE2 (clasa a II-a), iar clasele ciclului de aprofundare sunt de la CM1 (clasa a III-a) la CM2 (clasa a IV-a). Obiectivul lor este dobândirea unei baze solide la toate disciplinele înscrise în programa Ministerului Educației Naționale Franceze.

Clasa

Vârsta

CP (Clasa pregătitoare)

6

CE1 (Clasa I)

7

CE2 (Clasa a II-a)

8

CM1 (Clasa a III-a)

9

CM2 (Clasa a IV-a)

10

Obiectivele școlarizării în ciclul primar

Acestea sunt clasele învățării fundamentale. Obiectivul lor este dobândirea unei baze solide la toate materiile. 

Programele școlare franceze sunt organizate în jurul uni nucleu comun de cunoștințe, competențe și cultură care se articulează pe 5 domenii:

 • Limbajele gândirii și ale comunicării;
 • Metodele și instrumentele învățării;
 • Formarea persoanei și a cetățeanului;
 • Sistemele naturale și tehnice;
 • Reprezentările lumii și activitatea umană.

Între aceste domenii, stăpânirea limbii franceze (însușirea limbajului și a scrierii) este principala prioritate.

În acest context, programul nostru pedagogic a fost elaborat cu grijă și ținând seama de cerințele asociate cu învățarea în trei limbi pentru ca elevii noștri să se dezvolte prin învățare și să își dezvolte cunoștințele în domenii foarte variate: 

 • Gândirea logică se dezvoltă grație unor materii cum sunt geometria sau rezolvarea problemelor;
 • Copiii învață să își organizeze ideile, să se pregătească pentru evenimentele ce jalonează anul și să aibă grijă de proiectele lor personale;
 • Se predau concepte cum sunt timpul, spațiul și mediul înconjurător;
 • Educația fizică, muzica și arta completează această perioadă importantă în dezvoltarea copilului.

Încurajăm fiecare copil să fie original, creativ și autonom în învățare. Copiii își prezintă proiectele cu regularitate, capătă încredere în ei și în competențele lor de organizare. Încurajăm totodată munca în grupuri mici, care permit dezvoltarea spiritului de echipă .

 

Învățare individualizată : 

Respectând programa generală, profesorii de la EFI Bucarest îl urmăresc pe fiecare elev, se adaptează la nevoile sale și îi permit să progreseze mai bine, propunându-i informații care îl sprijină și îl stimulează în procesul de învățare. Clasele cu număr redus de elevi și metodele inovatoare de predare permit punerea în valoare a acestei abordări pedagogice individualizate.

Pentru a răspunde necesităților elevilor ce au nevoie de o îndrumare specifică  în procesul de învățare sau în progresul școlar, EFI Bucarest a creat mai multe dispozitive pedagogice:

 • Ajutorul personalizat: elevilor care se confruntă cu dificultăți în însușirea elementelor fundamentale (exprimare, citire, scriere, numărare) sau în anumite discipline, li se propun scurte ședințe de muncă individuală sau în grupuri restrânse.

 

 • Grupele de tranziție pentru învățarea limbii engleze: cum programa de predare a limbilor engleză și română necesită o „gimnastică” lingvistică, anumiți elevi pot fi perturbați în achiziția cunoștințelor fundamentale în limba franceză.În acest caz, profesorii lor pot reduce temporar programul de engleză și română pentru acești elevi, înlocuind anumite ședințe cu ședințe de ajutor personalizat (cursuri de recuperare a materiei, în grupuri mici). După câteva săptămâni, profesorul evaluează dacă elevul se poate întoarce în dispozitivul normal de învățare a limbii engleze. 

 

 • Un protocol de primire și urmărire a elevilor cu nevoi speciale sau cu dizabilități este implementat în cadrul EFI Bucarest (dar nu este prevăzut în primul an de activitate)

Predarea limbilor în ciclul primar : 

Pentru a garanta progresul rapid și continuu pe tot parcursul ciclului elementar, elevii urmează cursuri zilnice de engleză și/sau română, reprezentând 35% din timpul școlar.

Clasa

Number of hours in class per week

Clasa Pregătitoare (CP) – Clasa I (CE1)

English : 6h00 Romanian : 2h30

Clasa a II-a (CE2) – Clasa a IV-a (CM2)

English : 6h00

Romanian : 3h00

 • Învățarea citirii și scrierii în limbile engleză și română intervine atunci când se stăpânesc citirea și scrierea în franceză (adică în cursul CP (clasei pregătitoare)). Transferul către engleză și română se face, în acest caz, rapid.
 • De la CE2 (clasa I) la CM2 (clasa a IV-a), volumul orar dedicat acestor limbi crește și mai mult. Profesorii noștri se bazează pe conținutul celor două programe de referință (English National Curriculum și programa oficială românească). Într-adevăr, anumite materii încep să fie abordate direct în engleză și în română: arte, științe etc.
 • Elevii beneficiază de învățarea limbii engleze, dar și de predarea cursurilor în limba engleză. Ca atare, programul EMILE, în engleză (presupunând predarea unei materii anume într-o limbă străină), propus încă de la începutul ciclului primar și sesiunile de co-predare în franceză și engleză, permit elevilor să asimileze noțiuni ale programei de învățământ în două limbi.

Pentru a garanta asimilarea cunoștințelor fundamentale de franceză și matematică, acest sistem de predare trilingv presupune creșterea treptată a folosirii timpului săptămânal al elevilor (27 de ore și 30 de minute în loc de 24 ore în sistemul școlar francez clasic).