Deschisă elevilor de toate naționalitățile, EFI București va fi în măsură să primească elevi ne-francofoni sau puțin francofoni, indiferent de stadiul de școlarizare din grădiniță sau ciclul primar. Pentru ca această integrare să fie reușită, școala va organiza o tranziție lină și va crea un dispozitiv „pasarelă” care să permită învățarea rapidă a limbii franceze (care este limba noastră principală) și inserția armonioasă în programa noastră.

Dispozitivul „Pasarelă” al EFI se va baza pe un ansamblu de măsuri pedagogice elaborate de echipa didactică și acceptată de familie. El va permite înscrierea elevilor ne-francofoni sau puțin francofoni (expatriați din țări terțe) indiferent de stadiul de școlarizare: grădiniță sau ciclul primar.

Înainte de integrarea acestor elevi, se realizează o evaluare lingvistică precisă, care servește drept bază pentru monitorizarea progresului lor. Elevii sunt înscriși atunci într-o clasă obișnuită în care sunt „imersați” dar orarul li se adaptează în funcție de măsurile inspirate de dispozitivele „primo-arrivant” al Ministerului Educației Naționale din Franța și de „clasele de imersiune” ale celor mai bune școli internaționale din Franța. 

Passerelle

Zilnic, timp de 1h30 – 2h, un profesor specializat în predarea francezei ca limbă străină (FLE) îi preia pe acești elevi în grupuri mici pentru a-i învăța franceza în mod intensiv și structurat.

Un veritabil „sas lingvistic”, acest dispozitiv permite elevilor foarte îndepărtați de sistemul școlar francez să învețe limba franceză în mai puțin de un an, folosind strategii de asimilare și dezvoltând competențe prin ascultare și prin lectură. Încrederea lor progresează și ei încep să dezvolte competențe în exprimarea scrisă și în comunicarea orală. Pe de altă parte, legătura constantă cu familia permite schimburi vizavi de mize și constrângeri și crearea unui parteneriat educativ clar. 

Acest program și-a dovedit eficiența în decursul anilor și permite elevilor, după circa un an școlar, să intre într-o clasă cu programă normală, dar să se și întoarcă la o altă programă pe parcursul școlarizării.

 

Passerelle-2