Grădinița primește copii între 3 și 5 ani, perioadă în care progresul și evoluția lor sunt deosebit de sensibile. Pentru mulți copii mici, grădinița este prima ocazie de a se integra într-un grup mare de copii pentru a trăi noi experiențe.

Pe lângă franceză, care este limba noastră principală, EFI București a ales să înceapă predarea englezei și a românei încă de la grădiniță, deoarece copiii mici sunt, la această vârstă, cei mai dispuși să învețe rapid limbi străine. Elevii noștri de grădiniță sunt astfel integrați într-un mediu multilingv și stimulativ unde profesorii, toți vorbitori nativi, le oferă asistență personalizată.

Organizarea școlarizării și orarul grădiniței:

 • Grupa mică : 3 ans
 • Grupa mijlocie : 4 ans
 • Grupa mare : 5 ans

Organizarea săptăm nii și a zilei :

Cursurile se împart în 9 jumătăți de zi pe săptămână:

 • 4 zile complete: luni, marți, joi și vineri 
 • 1 dimineață: miercuri

Pentru toate clasele, cursurile încep la 8:30 și se încheie la 16:30.

La grădiniță, cursurile de dimineață se încheie la 11:30 și sunt urmate de o pauză de prânz de 1h30. Miercurea, în schimb, cursurile de dimineață se încheie la ora 12:00.

Pe parcursul zilei, sunt prevăzute două recreații de 20 minute care sunt ușor decalate față de elevii de la ciclul primar.

 

Timp de odihnă :

Respectând ritmul de viață al foarte tinerilor noștri elevi, în școala noastră organizarea timpului ne permite să ținem seama de nevoile fiziologice ale fiecărui elev, pentru a prevedea timp de odihnă adaptat. 

Până la 4 ani, majoritatea copiilor au nevoie de un timp de odihnă care să le asigure echilibrul și să le permită să intre în activitatea de învățare. Organizarea acestui timp se face în mod flexibil, ținând cont de nevoile fiecărui copil. În orice situație, acesta se limitează la 1h30, iar de la momentul trezirii se propun activități.

 

 • La Grupa mică,  timpul de odihnă primează asupra altor activități recreative;
 • La Grupa mijlocie, el nu este obligatoriu și depinde de nevoile copilului;
 • La Grupa mare, nu există o practică sistematică în ceea ce privește timpul de odihnă.

 

Obiectivele școlarizării la grădiniță și viziunea pedagogică a efi bucarest :

Misiunea principală a grădiniței este aceea de a trezi apetitul copiilor de a învăța, de a deveni autonomi și de a-și afirma personalitatea. Acolo, ei sunt învățați să aibă încredere în capacitatea lor de a învăța și de a reuși la școală.

Grădinița îl ajută pe copil să devină un elev capabil să interacționeze și să comunice cu ceilalți. În acest proces, se acordă o atenție deosebită dezvoltării competențelor sociale, emoționale și motrice: respectarea regulilor, încredere în sine, concentrare, motricitate fizică și motricitate fină etc. 

 

Recunoscute pentru calitatea lor pedagogică, programele școlare franceze pentru grădiniță oferă fiecărui elev un echilibru ingenios între dezvoltarea personală și achiziția de aptitudini fundamentale:

 • Își dezvoltă competențele lingvistice,
 • Descoperă scrisul prin intermediul gestului grafic, 
 • Lucrează la expresia corporală,
 • Descoperă relația între sunete și litere,
 • Învață bazele matematicii (să numere și să rezolve probleme),
 • Exprimă curiozități pentru a descoperi lumea care îi înconjoară,
 • Își dezvoltă imaginația și creativitatea. 
 •  

Acesta este spiritul în care EFI București și-a dezvoltat modelul pedagogic unde învățarea se bazează pe secvențe ludice și interactive (jocuri, cântece, rime, manevrarea obiectelor, puneri în scenă, vizite la muzee etc.).

Pe de altă parte, pedagogia noastră pozitivă susține încurajarea elevilor prin utilizarea de comentarii valorizante și constructive (inclusiv în cazul eșecului).

La finalizarea celor 3 ani, copiii vor fi dobândit bazele solide care le vor permite să își dezvolte și mai multe competențe la școala elementară. 

Învățarea limbilor străine la grădiniță :

Pe lângă franceză, care este limba noastră principală, EFI București a ales să înceapă învățarea limbilor engleză și română încă de la Grupa mică de grădiniță.

Într-adevăr, copiii mici sunt capabili să perceapă toate frecvențele sunetelor (care variază mult de la o limbă la alta), însă de la vârsta de 7 sau 8 ani această capacitatea începe să scadă ușor. În plus, copiii mici sunt adesea lipsiți de complexe și foarte spontani. După o perioadă de adaptare, ei îndrăznesc mai repede să se exprime, fiindcă nu le este teamă că vor greși, ceea ce reprezintă un atu formidabil în învățarea limbilor. După câteva luni, ei vor dobândi mai multă încredere și mai multă plăcere, elemente primordiale în educație.

Cum funcționează ?

Copiii de grădiniță urmează un program pedagogic în care profesorii vorbitori nativi îi familiarizează rapid cu diferitele limbi ale școlii și îi fac să progreseze pe tot parcursul anului în ceea ce privește capacitatea de înțelegere și exprimare orală.

 Limba franceză :

Prioritatea academică revine limbii franceze. Aceasta acoperă peste jumătate din timpul de predare și este limba noastră principală de școlarizare și de comunicare în cadrul școlii. Elevii sunt evaluați prioritar în această limbă, care constituie baza programului academic din ciclul primar și apoi secundar.

Începând din Grupa mare de grădiniță (5 ani), elevii intră într-un program mai intensiv de pregătire pentru învățarea citirii și a scrierii în limba franceză. Pentru a acorda fiecărui elev cele mai bune șanse de reușită, celor care nu vor avea o bază suficientă în limba franceză li se va propune să intre în dispozitivul Pasarelă. Acest program le va permite să urmeze, în grupe cu număr mic de elevi, cursuri intensive de limba franceză ca limba de școlarizare (FLSco).

Renumite pentru calitatea lor pedagogică, programele școlare franceze de grădinița oferă fiecărui elev un echilibru subtil între dezvoltarea personală și dobândirea aptitudinilor fundamentale:

 • ei își dezvoltă competențele lingvistice
 • ei descoperă scrisul prin intermediul gesticii grafice 
 • ei lucrează la expresia corporală
 • ei descoperă relația între sunete și litere 
 • ei învață bazele matematicii (să numere și să rezolve probleme)
 • ei își dau frâu liber curiozității lumii înconjurătoare
 • ei își dezvoltă imaginația și creativitatea 

În acest spirit EFI Bucarest și-a dezvoltat modelul pedagogic în care învățarea se bazează pe secvențe ludice și interactive (jocuri, cântece, manipulări de obiecte, puneri în scenă, vizite de muzee, etc.)

Limba engleză :

Reprezintă 20% din timpul școlar.

Ținând cont de vârsta mică a copiilor de grădiniță, la cursurile de limba engleză nu se face distincția între niveluri. Profesorii noștri sunt obișnuiți să își adapteze pedagogia pentru a gestiona eventualele diferențe de nivel și a-i ajuta pe toți elevii să progreseze.

Limba română :

Limba țării noastre gazdă și limbă de cultură cu origini latine, româna este, în opinia noastră, o limbă esențială. Toți elevii noștri (indiferent de naționalitate sau de limba maternă) trebuie să învețe româna. Aceasta se predă minim 2h pe săptămână.

Cursurile de română se vor organiza pe 2 niveluri:

 • româna, limbă maternă (Limba maternă) 
 • română, limbă a descoperirii (Descoperire)

 

Predarea săptămânală a englezei și românei la grădiniță

Classe

Temps d'enseignement hebdomadaire

Grupa mică

• Engleză: 5h00 • Română: 2h00

Grupa mijlocie

Grupa mare

• Engleză: 5h00

• Română: 2h00