Încă de la deschidere, am început procedura de acreditare de către autoritățile franceze. Această procedură se va finaliza în cursul lunii iunie 2020.

Ce este omologarea/acreditarea ?


Este o recunoaștere instituțională și pedagogică acordată de către Ministerul Afacerilor Externe din Franța și de către Ministerul Educației Naționale din Franța. Organismul care are sarcina aplicarea procedurilor de omologare/acreditare este Agence pour l'Enseignement Français a l'Etranger (AEFE)/ Agenția pentru învățământul francez în străinătate.

Procesul de omologare/acreditare durează aprox un an și presupune pe de o parte prezentarea unui dosar administrativ și pedagogic, obținerea avizului postului diplomatic, organizarea inspecțiilor și realizarea rapoartelor de inspecție. Un juriu este constituit cu sarcina de a analiza cererile și de a da decizia de omologare/acreditare.

 

Omologarea/acreditarea permite :

 

- Eliberarea diplomelor - brevet de la finalul ciclului gimnazial și diploma de Bacalaureat de către Ministerul Educației Naționale din Franța ;
- Elevilor care a fost școlarizați la EFIB să fie înscriși cu prioritate în orice unitate de învățământ franceză din lume monde sau din Franța fără examene ;
- De a se prezenta la Bacalaureatul francez în aceleași condiții ale elevilor din Franța ;
- De a accede la burse școlare ale Statului francez (pentru elevii francezi) ;
- A avea o garanție a calității procesului educativ propus de către școală ;
- A avea garanția respectului programelor școlare pentru fiecare disciplină, fiecare nivel de învățământ omologat ;
- O monitorizare pedagogică și administrativă efectuată de către autoritățile franceze ;

 

Școlile din rețeaua școlară Odyssey : 


Ecole Française Internationale de Casablanca - EFI Casablanca - une école homologuée en 2018 
Ecole Française Internationale de Bucarest - EFI Bucarest - une école en cours d'homologation
Ecole Française Internationale de Bruxelles - EFI Bruxelles - un école en cours d'homologation