O educație pentru secolul al XXI-lea care îmbină excelența, deschiderea internațională și dezvoltarea armonioasă.

Școala Franceză Internațională din București are un model educațional care asociază excelența academică franceză cu dinamismul educației internaționale. Această alianță dintre „ce au mai bun cele două lumi” constituie o ofertă pedagogică unică în București și le deschide elevilor noștri ușa celor mai bune universități din Franța, din România și din lume.

Excelența academică a unei școli franceze

Programa școlară franceză este recunoscută în lume pentru calitatea sa și deschide calea, imediat după bacalaureat, către cele mai bune universități din lume, inclusiv cele anglo-saxone atunci când elevii stăpânesc bine limba engleză.

 

EFI București este o instituție școlară franceză în România. Fiecare elev admis la EFI București, indiferent de naționalitate, va avea astfel garanția unei școlarizări franceze complete, de la grădiniță până la liceu și se va putea pregăti pentru diplomele acordate de statul francez în aceleași condiții ca și celelalte licee franceze din Franța, România sau restul lumii. Asigurat de profesori calificați și atent selecționați, învățământul asigurat la EFI respectă cu strictețe programele școlare ale sistemului național de învățământ din Franța. 

 

Punctele forte ale învățământului francez :

Cunoașterea aprofundată a limbii franceze și dezvoltarea competențelor fundamentale

Formarea unei culturi generale solide pentru dezvoltarea sensibilității și a capacității de a gândi

Desfășurarea de activități și dezvoltarea de cunoștințe științifice pentru a cuprinde complexitatea lumii și a avea puterea de a acționa

 

Dispozitivul Pasarelă pentru elevii ne-francofoni:

Deschis elevilor de orice naționalitate, EFI București este în măsură să primească elevi non-francofoni, indiferent de nivelul lor de școlarizare, fie ca sunt la grădiniță sau în ciclul primar. 

Pentru a reuși această integrare, școala aplică un dispozitiv „Pasarelă” ce permite învățarea accelerată a limbii franceze și integrarea armonioasă în activitatea școlară. Un veritabil „sas lingvistic”, acest dispozitiv pedagogic permite elevilor din afara sistemului școlar francez să învețe limba franceză în mai puțin de un an, dezvoltându-și totodată competențe de ascultare și de lectură.

 

Învățământ trilingv și o deschidere către lume

Învățământ trilingv

Franceza este limba de referință a școlii și principala limbă de predare. Engleza și româna reprezintă limbi de predare cu o pondere de până la jumătate din timpul de predare. Încă de la grădiniță, elevii învață atât limba engleză, cât și unele materii în engleză. Aceasta înseamnă că după o școlarizare completă, elevii vor avea capacitatea de a se exprima, atât oral cât și în scris, în ambele limbi și de a obține certificatele lingvistice.

În acest scop, școala aplică un program pedagogic bazat pe imersiune, progresivitate, personalizare și pedagogii active. În plus, toți profesorii de limbi străine sunt vorbitori nativi (native speakers), având diplome în domeniul didactic în țara lor de origine.

 

O veritabilă deschidere spre lume:

 • Descoperirea culturilor lumii
 • Excursii școlare, proiecte pedagogice și înfrățiri cu alte școli internaționale
 • Pregătirea activă a orientării în cele mai bune universități din lume
 • Multiculturalism în cadrul școlii
 • Programe pedagogice ce favorizează deschiderea internațională și schimburile interculturale (Model United Nations, Summer camps etc.)

Plăcerea de a învăța într-un mediu care favorizează dezvoltarea

Proiectul educațional al EFI București asociază plăcerea învățării cu rigoarea predării, într-un context școlar multicultural, bilingv și dinamic.

 

Practici și instrumente pedagogice moderne bazate pe științele cognitive și valorizarea tuturor talentelor:

 

 • Pedagogii active
 • Interdisciplinaritate și deschidere
 • Cursuri inversate
 • Disciplină pozitivă
 • Predarea dinamică a științelor având la bază proiecte
 • Utilizarea instrumentelor Edtechs (educationnal technologies) 

 

Asistență personalizată

Școala garantează elevilor oportunitatea de a fi ascultați și de a avea inițiativă pentru a-și asigura reușita și dezvoltarea. Școala asigură asistență individualizată și metode de învățare specifice pe grupe de nivel.

EFI propune totodată dispozitive pedagogice specifice pentru dificultățile pasagere, dar și metode de învățare ce favorizează eficiența, autonomia și perseverența.

 

Dezvoltare personală

EFI București permite elevilor săi să evolueze într-un cadru de viață privilegiat și într-o atmosferă de optimism, în care reușita rimează cu dezvoltarea armonioasă. Metodele sale pedagogice inovatoare vizează întărirea voinței și a încrederii elevilor în ei înșiși, dezvoltarea capacității de adaptare, de reflecție și de deschidere către celălalt.

 

O comunitate educațională cosmopolită și atentă la nevoile copilului

 

Comunitatea educațională a EFI, multiculturală și dinamică, este formată din:

O echipă pedagogică atentă, calificată și dedicată excelenței academice și reușitei elevilor

Elevi din familii de toate naționalitățile

Parteneri: rețeaua de parteneriate cu ONG-uri, organizații internaționale sau regionale le dă elevilor ocazia să își consolideze angajamentele civice și culturale

 

O viață socială și culturală bogată

 

În fiecare zi după școală și miercurea după-amiaza elevilor li se propun numeroase activități culturale, artistice și sportive, dintre care unele în limba engleză; acestea contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la deschiderea lor de spirit.