Predarea limbilor străine

EFI Bucarest este o școală trilingvă ale cărei limbi de referință sunt franceza, engleza și româna. Concret, aceasta înseamnă că după o școlarizare completă, elevii noștri vor avea capacitatea de a se exprima în aceste trei limbi atât oral când și în scris, inclusiv în cadru socio-cultural și prin prisma codurilor comportamentale.

 • Franceza este limba noastră principală de predare și referința noastră academică. Reprezentând mai bine din jumătatea timpului de predare, franceza este și limba noastră de comunicare principală din cadrul școlii. Elevii sunt evaluați prioritar în această limbă care constituie baza curriculum-ului nostru în ciclul primar și apoi în cel secundar.
 • Engleza este cea de-a doua limbă de referință. Limbă de comunicare internațională și totodată limbă de cultură, cunoașterea sa a devenit indispensabilă în lumea secolului al XXI-lea și va reprezenta un atu pentru elevii noștri.
 • În ceea ce privește limba română, limba țării noastre gazdă, ea ocupă un loc privilegiat deoarece se predă tuturor elevilor, indiferent de naționalitatea acestora, cu un volum orar diferențiat în funcție de profilul lor.

Fiecare dintre aceste trei limbi contribuie la identitatea și la valorile școlii noastre, care a înscris educația multilingvă în centrul proiectului său pedagogic și a conceput un program bazat pe imersiune, progres, deschidere și pedagogii active. 

De ce învățământ multilingv?

Obișnuiți de la vârste fragede să lucreze cu mai mulți profesori și, în comunicare, să treacă dintr-o limbă în alta, elevii dezvoltă competențe și capacitate de adaptare, ambele valoroase pentru continuarea școlarizării.

 • De altfel, numeroase studii arată că elevii multilingvi beneficiază:
 • de o mai mare capacitate de a prelucra informațiile,
 • de atenție crescută la detalii,
 • de o memorie antrenată,
 • de mai bune aptitudini sociale.

Învățământul multilingv stimulează totodată construcția culturală și intelectuală. El pregătește elevii pentru a se dezvolta atât în România, cât și oriunde altundeva în lume.

o învățare timpurie și cotidiană a limbilor :

Pe lângă franceză, EFI Bucarest a ales să înceapă predarea-învățarea limbii engleze și a limbii române încă de la Grupa mică a grădiniței (3 ani).

Copiii mici sunt capabili să perceapă toate frecvențele sunetelor (care variază mult de la o limbă la alta), însă de la vârsta de 7 sau 8 ani, această capacitatea începe să scadă ușor. 

În plus, copiii mici sunt adesea lipsiți de complexe și foarte spontani. După o perioadă de adaptare, ei îndrăznesc mai repede să se exprime, fiindcă nu le este atât de teamă că vor greși, ceea ce reprezintă un atu formidabil în învățarea limbilor străine. 

După câteva luni, ei vor dobândi mai multă încredere și mai multă plăcere, elemente primordiale în educație.

Pentru a garanta un progres rapid și continuu pe tot parcursul grădiniței și apoi al ciclului primar, durata predării în engleză sau în română crește treptat în fiecare an, pentru a atinge aproape 40% din programul școlar.

Class

Hours per week

Grădiniță 3 ani (Grupa Mică)

Franceză: 20 ore și 30 minute Franceză -Engleză Co-predare: 2 ore Engleză: 3 ore Română: 2 ore

Grădiniță 4 ani și Grădiniță (Grupa Mijlocie și Grupa Mare)

Franceză: 20 ore și 30 minute Franceză -Engleză Co-predare: 2 ore Engleză: 3 ore Română: 2 ore

Anul 1 de școlarizare (Clasa Pregătitoare/CP)

Franceză: 19 ore Franceză - Engleză Co-predare: 3 ore Engleză: 3 ore Română: 2 ore și 30 minute

De la anul 2 la anul 6 de școlarizare (de la Clasa I/CE1 pana la Clasa a IV-a/CM2)

Franceză: 19 ore Franceză - Engleză Co-predare: 3 ore Engleză: 3 ore Română: 2 ore și 30 minute

profesori calificați și vorbitori nativi care lucrează în echipe de c te trei :

Cursurile de limbi străine sunt asigurate de profesori vorbitori nativi cu diplome în domeniul educației. Autenticitatea lingvistică a profesorilor facilitează predarea ritmului, intonației și a expresiilor idiomatice proprii fiecărei limbi.

 

Fiecare clasă dispune, așadar, de trei profesori care lucrează în colaborare :

 • un profesor principal care predă în limba franceză,
 • un profesor de limba engleză 
 • un profesor de limba română   

 Acești profesori pot uneori să aibă intervenții comune, adică doi profesori să fie prezenți simultan la clasă. Sistemul impune o folosire atentă a timpului și o bună adaptabilitate pentru a evita supraîncărcarea și confuziile lingvistice.

 

L’EFI Bucarest se poziționează, așadar, la intersecția dintre trei culturi pedagogice. În centrul echipei de trei profesori se găsește profesorul de limbă franceză care coordonează echipa, deoarece el este garantul respectării programelor școlare.

un program riguros care lasă loc pedagogiilor active :

În cadrul unei educații trilingve, este esențială articularea cunoștințelor lingvistice cu achiziția informațiilor disciplinare. Elevii învață astfel „engleza”, dar și „în engleză”.

 • La grădiniță, nucleul activității didactice se axează pe secvențe ludice și interactive care pun elevii în fața acțiunii (a face) și a reușitei (a-și da seama că reușește să facă): jocuri, cântece, manevrarea unor obiecte, puneri în scenă etc.
 • Învățarea citirii și a scrierii în engleză și în română intervine atunci când sunt stăpânite citirea și scrierea în franceză (adică în ciclul primar). Transferul spre engleză și română se face atunci cu rapiditate.
 • De la CE1 (clasa I) la CM2 (clasa a IV-a), volumul de ore dedicat acestor limbi străine crește și mai mult. Profesorii noștri se bazează pe conținutul a două programe de referință (English National Curriculum și programele oficiale românești). Într-adevăr, anumite materii încep să fie abordate direct în engleză și în română: arte, științe etc.
 • La gimnaziu, elevii progresează în cunoașterea limbilor engleză și română și sunt încurajați să scrie creativ, ceea ce le permite stabilirea unui raport privilegiat cu aceste limbi care devin un mod de expresie al imaginației lor (metoda „Whole Language”).

 EFI dezvoltă o bază de competențe care ține seama de specificitatea trilingvă a școlii. Totuși, pentru a se asigura că elementele fundamentale ale programei educaționale franceze sunt bine însușite, profesorul de limbă franceză efectuează o monitorizare personalizată specifică centrată pe achiziția limbajului și a competențelor scrise fundamentale în limba franceză.

învățarea pe grupe de competențe :

Pe baza testelor de evaluare efectuate în momentul admiterii, apoi a evaluărilor realizate pe parcursul școlarizării, învățarea limbilor se organizează pe grupe care permit fiecărui elev să urmeze nivelul de școlarizare cel mai adaptat dezvoltării sale. 

Începând cu CP (clasa pregătitoare), engleza are 3 niveluri principale: Începător / Intermediar / Expert

Cursurile de limbă română sunt organizate, la rândul lor, pe două niveluri:

 • româna, limbă maternă;
 • româna, limbă a descoperirii (limbă străină)

 

NB : Pentru elevii care se înscriu la EFI București începând de la CE2 (clasa a II-a) este necesar un nivel minim de engleză. Dacă sunt încă începători, acești elevi vor fi invitați să participe la un stagiu intensiv în săptămâna dinaintea începerii școlii și la atelierul de engleză de miercurea după masa, „Let’s Take Off”.

imersiunea constantă a elevilor :

Trilingvismul și deschiderea internațională reprezintă nucleul proiectului nostru școlar. Astfel, fie că e la clasă, prin proiecte educative sau activități extrașcolare, școala creează continuu punți între limbi și culturi. 

Exemple: mesajele de pe panourile de afișaj din școală scrise în trei limbi, înfrățirea cu o clasă de la o altă școală din rețeaua Odyssey, descoperirea anumitor texte în cele trei limbi, organizarea de proiecte culturale care îmbină franceza, engleza și româna etc.

pregătirea pentru certificatele lingvistice :

Pe parcursul școlarizării, toți elevii noștri se pregătesc pentru obținerea certificatelor lingvistice de referință. Aceste examene lingvistice, conforme cu CECRL, permit evaluarea obiectivă a nivelului copiilor, dar mai ales valorizarea parcursului lor școlar în perspectiva orientării universitare.

La sfârșitul ciclului primar, elevii se pregătesc pentru certificări în franceză și în engleză. 

Ulterior, în cursul studiilor secundare (gimnaziu / liceu), elevii noștri vor învăța o a treia limbă străină și se vor pregăti pentru certificări lingvistice pentru care vor primi cea mai bună pregătire în cadrul școli.