Pentru anul școlar 2020-2021, Școala Franceză Internațională din București va deschide clase de la Grupa mică de grădiniță până la CE2 (clasa a II-a). Ținând cont de numărul limitat de locuri pentru acest prim an, recrutarea se va efectua pe baza rezultatelor la testele de admitere. Admiterea va depinde de calitatea dosarului, de rezultatele la teste și de locurile disponibile.

Toate candidaturile sunt studiate cu atenție și rigoare de către echipa noastră care va admite elevi francezi, români și de orice alte naționalități în proporții echilibrate, pentru a păstra caracterul multicultural al comunității noastre educaționale, esențial pentru proiectul nostru pedagogic. În acest context, evaluăm în special capacitatea elevilor de a se integra și a reuși parcursul școlar în cadrul instituției noastre.

Înscrierea la EFI Bucarest implică aderarea totală la obiectivele sale pedagogice și educaționale și la principiile și regulile de funcționare care garantează coeziunea și mobilizarea comunității educaționale în jurul valorilor școlii.

CONDIȚII DE VÂRSTĂ ȘI REPARTIZARE PE CLASE

În funcție de vârstă, copiii sunt înscriși în următoarele clase:

 • Grupa mică : 2017
 • Grupa mijlocie : 2016
 • Grupa mare : 2015
 • CP (clasa pregătitoare) : 2014
 • CE1 (clasa I) : 2013
 • CE2 (clasa a II-a) : 2012

Elevii deja școlarizați în sistemul educațional francez recunoscut de Ministerul Educației Naționale din Franța vor fi admiși la nivelul indicat de dosarul lor școlar și pe carnetul lor de evaluare.

Pentru copiii născuți în 2016, 2015 și 2014 înscrierea nu se poate solicita decât în clasa ce corespunde vârstei copilului. Nu se va face nicio derogare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ONLINE

Deschiderea înscrierilor pentru anul școlar 2020-2021 începe la 6 ianuarie 2020. Vă rugăm să prezentați Formularul de inscriere completat online :

Pentru toți copiii, indiferent de naționalitate:

 • Formularul de inscriere completat online
 • copie după pașaport sau după cartea națională de identitate a copilului,
 • copii după pașapoartele sau cărțile naționale de identitate ale părinților/tutorilor,
 • copie după livretul de familie sau orice document care justifică răspunderea civilă asupra copilului,
 • copia ordinului de plată a sumei de 400 RON (83€) ce corespunde taxelor administrative și de organizare a înscrierii (cf. coordonatelor bancare de pe formularul de înscriere).

Pentru toți copiii, indiferent de naționalitate, înscriși anterior la o școală franceză (în Franța sau în străinătate) recunoscută de Ministerul Educației Naționale din Franța:

 • Certificatul de școlarizare și de radiere socială (exeat),
 • carnetele școlare ale elevului pentru anul în curs și ultimii doi ani (dacă este cazul).

Pentru toți copiii înscriși anterior la o școală alta decât franceză, inclusiv grădiniță sau școală primară privată francofonă, dar fără contract de asociere sau neacreditată / neomologată:

 • adeverință de școlarizare de la școala de proveniență,
 • carnetele școlare ale elevului pentru anul în curs și ultimii doi ani (dacă este cazul).

După transmiterea dosarului de înscriere completat online corespunzător și însoțit de actele solicitate, vi se va aloca un număr de înregistrare.

Direcțiunea școlii vă va transmite prin mail data și ora sesiunii de admitere la care a fost înscris copilul dumneavoastră.

Pentru orice informații suplimentare, puteți contacta secretariatul pedagogic al școlii la următoarea adresă de email: admissions@efibucarest.org

Este necesară o adresă de email funcțională deoarece toate operațiunile de monitorizare se fac prin email.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE:

Procedura de înscriere la grădiniță

Indiferent de naționalitatea și instituția școlară de origine a elevului, candidaturile pentru înscrierea la grădiniță se studiază conform procedurii următoare:

 • O întâlnire între părinții elevului și un membru al direcțiunii. În măsura posibilului, solicităm ambilor părinți să asiste la această întâlnire de circa 30 minute;
 • Și o evaluare a copilului ce durează 20 – 30 minute. Această evaluare se efectuează în paralel cu întâlnirea cu familiile într-o sală de clasă sub îndrumarea membrilor echipei noastre didactice. Este vorba despre o întâlnire de observare în care copiii desfășoară activități pedagogice în grupuri mici. Acest moment ludic permite profesorilor noștri să evalueze competențele copilului în domenii precum limbajul, sociabilitatea, capacitatea de concentrare, motricitatea fină etc.
  NB: pentru copiii candidați la grădiniță, competențele lingvistice în limba franceză sau engleză nu constituie o condiție prealabilă.

Procedura de admitere în ciclul primar

Indiferent de naționalitate, candidaturile pentru admiterea în ciclul primar se studiază conform procedurii următoare:

 • O întâlnire între părinții elevului și un membru al direcțiunii. În măsura posibilului, solicităm ambilor părinți să asiste la această întâlnire de circa 30 minute;
 • Și un test scris de circa 45 – 60 minute pe care elevul îl dă în aceeași zi în care are loc întâlnirea cu familia. Acest test a fost elaborat de echipa noastră didactică și corespunde obiectivelor normale definite de programele naționale franceze de educație. Testul este alcătuit din trei probe (toate în limba franceză): înțelegerea textelor, matematică și dictare. Decizia de admitere va fi condiționată de rezultatele la acest test.

Conform normelor de învățământ francez în străinătate, părinții elevilor candidați cu nevoi educaționale speciale (situație de handicap fizic, tulburări de învățare ș.a.) trebuie neapărat să transmită informațiile utile în dosarul de înscriere și să se adreseze directorului școlii.

Criterii de prioritate

Pentru a departaja dosarele pentru înscrierea în aceeași clasă, comisia de admitere a școlii va aplica următoarele criterii de prioritate:

 • Copiii de naționalitate franceză (inclusiv cei cu dublă naționalitate);
 • Copiii români sau de orice altă naționalitate care au studiat cel puțin un an în sistemul educațional francez omologat de AEFE sau recunoscut de statul francez (ex.: CNED);
 • Frații, atunci când unul este admis la EFI București sau învață deja în sistemul educațional francez omologat de AEFE sau recunoscut de statul francez (ex. CNED);
 • Copiii români sau de orice altă naționalitate.

Calendarul procedurii de înscriere

 • Luni 6 ianuarie 2020 : deschiderea procesului de înscriere și admitere pentru anul școlar 2020-2021 ;
 • Joi 9 Ianuarie 2020 : Inceputul acțiunilor "Întâlnirea părinților" ;

În fiecare ultima de miercuri din lună : Sesiune de teste pentru candidații înscriși la gradiniță și școala primară.

NB: Candidaturile elevilor a căror familie se instalează la București pe parcursul anului școlar (expatriere, mutare) pot fi analizate dincolo de termenele menționate pentru procedura de înscriere și se vor studia în limita locurilor disponibile.

În cele 7 zile ce urmează întâlnirii și evaluării/testului de admitere, familia este informată despre rezultat prin mesaj electronic. Această decizie este definitivă pentru respectivul an școlar.

La primirea răspunsului din partea școlii, familia candidatului admis are 7 zile pentru a confirma înscrierea completând online dosarul de înscriere și plătind taxa inițială.