Taxele de înscriere și școlarizare 2019-2020 se repartizează după cum urmează:

Taxă de primă înscriere

Taxa pentru prima înscriere se plătește în primul an de școlarizare al elevului în Școala Franceză Internațională din București.

Valoarea taxei de primă înscriere este stabilită la 3000 € (trei mii euro) per elev pentru începerea anului școlar 2019-2020 și se vă plăti în prima săptămână de după notificarea admiterii, pentru confirmarea înscrierii. În cazul fraților, se acordă o reducere de 50% pentru al treilea copil și următorii. Taxa de primă înscriere nu este rambursabilă.

efi-bucarest-titlebar-3

Frais de scolarité

Niveaux

Frais annuels

Preșcolar Grădiniță

(grupa mică – grupa mare)

7 800 €

Ciclul primar CP - CM2
(clasa pregătitoare – clasa a IV-a)

8 450 €

Gimnaziu 6ème - 3ème
(clasa a V-a – clasa a VIII-a)

9 850 €

Liceu 2nde - Terminale
(clasa a IX-a – clasa a XII-a)

9 850 €

Dispozitiv Pasarelă©*

1500 €

* Dispozitivul „Pasarelă” se adresează copiilor din familii ne-francofone care au fost școlarizați într-o instituție de învățământ străin. Aceștia primesc o atenție diferențiată pentru a se putea integra și o predare personalizată a limbii, conform nevoilor specifice ale fiecărui copil. Activarea dispozitivului „Pasarelă” (minim un an școlar) face obiectul unei taxe suplimentare de 1 500€.