Programul nostru educațional vizează să încurajeze elevii să își dezvolte gândirea critică și creativă. Pentru aceasta, noile tehnologii sunt incluse în toate aspectele programului în scopul de a oferi elevilor un nou mijloc de a găsi, analiza și afișa informația, învățând totodată rolul pe care îl joacă tehnologia într-o lume din ce în ce mai globalizată. Utilizarea și înțelegerea noilor tehnologii se face în mod transversal, elevii fiind expuși la diversele tehnologii prin intermediul conținutului cursurilor ca instrument pentru sprijinirea învățării.

La EFI, elevii dezvoltă competențe de căutare a informațiilor. Mijloacele tehnologice oferă elevilor un acces imediat la o abundență de informații pe care îi vom învăța să le filtreze. Elevii își folosesc apoi spiritul critic pentru a extrage informații de calitate. Încurajăm elevii să folosească instrumentele tehnologice pentru a crea și prezenta conținutul cercetărilor efectuate. Ei își dezvoltă competențele necesare pentru a comunica într-o lume viitoare bazată total pe tehnologie. 

Elevii au acces la o rețea informatică unde să partajeze fișiere/informații și pot colabora la diverse proiecte, punând în prim-plan conceptele muncii în echipă și ale cooperării. Profesorii folosesc și ei această rețea pentru a distribui informații elevilor și ca material suport în activitatea de predare.

  • Clasele sunt dotate cu ecrane digitale
  • Curs de cod informatic (coding)
  • Pregătire B2i
  • Clase și biblioteci conectate (fibră optică)
  • Folosirea progresivă și rezonabilă a tabletelor începând de la CE1 (clasa I)