Respectând programele școlare și principiile educaționale franceze, proiectul educațional al EFI București este întemeiat pe un fundament de valori și obiective esențiale, în opinia noastră. Oficializate într-o Cartă a valorilor școlii pe care toți elevii și părinții o semnează în semn de adeziune, aceste valori umane și educaționale îi poziționează pe elevii noștri într-o dinamică a reușitei.

valorile primordiale care creează identitatea efi bucarest

Loc dedicat cunoașterii, învățării și dezvoltării, EFI este o școală unde fiecare, indiferent de poziția, originea sau convingerile sale, se angajează să respecte principiile republicane ale școlii franceze: 

 • EFI este o școală franceză întemeiată pe limba, cultura și programele școlare franceze. 
 • EFI este o școală internațională unde multilingvismul, schimbul intercultural, deschiderea către lume și spiritul de dialog sunt cele ce ghidează relațiile între oameni.
 • EFI este o școală care dă valoare limbii și culturii române, pe care le promovează la fel ca pe limbile sale de referință, care sunt franceza și engleza.
 • EFI este o școală care învață, unde toată comunitatea educațională (profesori, elevi, părinți) se implică pentru a perfecționa continuu modelul pedagogic. 

misiunile educaționale care stau la baza acțiunii noastre :

 • Să transmitem fiecăruia dintre elevii noștri un soclu de cunoștințe fundamentale și o cultură generală, piloni ai dezvoltării intelectuale și sociale;
 • Să dezvoltăm calități fundamentale cum sunt gustul pentru învățătură, simțul rigorii, creativitatea, spiritul critic și curiozitatea;
 • Să însoțim fiecare elev într-un parcurs de reușită școlară, mizând pe personalizare și dezvoltare armonioasă;
 • Să îi îndreptăm pe elevii noștri spre bogățiile lumii, confruntându-i de la vârsta cea mai fragedă cu practica limbilor și cu schimburile interculturale;
 • Să îi pregătim pe elevi pentru mizele cetățeniei secolului al XXI-lea, favorizând implicarea în societate;
 • Să integrăm practicile artistice și sportive în parcursul reușitei școlare;
 • Să valorizăm toate formele de talent;
 • Să îi învățăm munca prin cooperare și să punem în valoare simțul inițiativei ;
 • Să privilegiem învățarea timpurie și pedagogiile active care întăresc încrederea și capacitățile de expresie.